Exploitatie gebonden vastgoed
Hotel exploitatie gebonden
Restaurants, cafés, hotels, campings en sommige industriële panden vallen onder exploitatie gebonden vastgoed en kunnen ook door ons getaxeerd worden Dit betreffen objecten waarbij het vastgoed en de exploitatie dusdanig verweven zijn dat ze niet los van elkaar gewaardeerd kunnen worden. Hiervoor wordt samengewerkt met specialisten in elk vakgebied.

Een betrouwbare taxatie nodig?

Neem eens contact op voor advies

Meer Taxaties